Pomoc zdalna

Team Viewer

Aero Admin

AnyDesk

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium.

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach:

- Od 1 stycznia 2021 roku:
Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
- Od 1 lipca 2021 roku:
Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.
Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.
Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.


Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

- ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,

- ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,

- wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.


Warunki otrzymania ulgi:

- terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,

- dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem

- przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,

- ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

  • Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
  • Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zmiana stawek PTU tylko po raporcie dobowym i przed sprzedażą.

Dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT.

Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do repozytorium kas

- z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US, terminach.

Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 24 miesiące

- w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu

- w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go dokonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży

- kara za brak przeglądu technicznego – 300 zł, wpłaty należy dokonać na konto właściwego US w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji

Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji

- nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie

- do 31 maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 r.

Odczyt pamięci fiskalnej

- podatnik musi zachować dane z pamięci chronionej

- odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US)

- urządzenie ONLINE kiedy przechodzi w stan "tylko do odczytu" musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do CRK

- podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.

Różnice:

- w trakcie eksploatacji kasa ONLINE przekazuje do CRK dane zapisywane w swoich pamięciach

- kasy ONLINE rejestrują kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci

- kasy ONLINE mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania

- każda kasa fiskalna ONLINE musi współdziałać z terminalem płatniczym

Ustandaryzowany protokół komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną a terminalem płatniczym umożliwia zautomatyzowanie wielu czynności związanych z płatnościami elektronicznymi. Przede wszystkim unika się częstych błędów powstających podczas przepisywania kwoty do zapłaty z kasy na terminal.

Poza tym, takie podejście do komunikacji w relacji kasa – terminal powoduje, że urządzenia służące do obsługi płatności elektronicznych można podłączać do kas na zasadzie „plug and play”. Użytkownik kasy nie musi się zastanawiać czy kasa fiskalna, którą posiada jest zgodna z tym, czy innym terminalem płatniczym.

Kogo dotyczy obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego?

Obowiązek prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kas fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ewidencjonowanie obrotu

Na urządzeniu fiskalnym (kasa fiskalna, drukarka fiskalna) rejestrowana jest każda sprzedaż która realizowana na rzecz osób fizycznych. Osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są rolnikami ryczałtowymi. Oryginał paragonu należy wydać klientowi.

Oryginały i kopie paragonów fiskalnych

Obowiązkiem podatnika rejestrującego sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej jest wydawanie paragonów fiskalnych w momencie sprzedaży, a także przechowywanie ich kopii (papierowej lub elektronicznej) przez okres pięciu lat, licząc od daty wydrukowania paragonu.

Raport dobowy i miesięczny – czym jest i kiedy należy go wykonać

W raporcie dobowym zawarte są informacje, będące podstawą do rozliczenia podatkowego. Wykonywany jest na koniec dnia w którym sprzedaż była zarejestrowana lub nie później niż następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. Raport dobowy nie jest wykonywany jeśli w danym dniu nie było sprzedaży.

Raport miesięczny lub okresowy zawiera wszystkie raporty dobowe wykonane w danym miesiącu oraz ich podsumowanie. Raport za dany miesiąc należy wykonać do 25 dnia następnego miesiąca np.: raport za miesiąc styczeń wykonany powinien zostać najpóźniej do dnia 25 lutego.

Obowiązek wykonywania przeglądów okresowych

Posiadając kasę lub drukarkę fiskalną obowiązkowo należy wykonywać przeglądy techniczne nie rzadziej niż co 24 miesiące. Przegląd ten należy zgłosić do firmy prowadzącej obsługę serwisową urządzenia. Dane kontaktowe firmy znajdują się w książce serwisowej kasy. Serwisant po wykonaniu przeglądu musi zamieścić wpis w książce serwisowej kasy rejestrującej, która powinna być przechowywana w miejscu zainstalowania urządzenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję